shared.services.citizenInfo
Tipul documentului, Seria, Numărul, Data eliberării, Locul eliberării, Statutul documentului, Data expirării, Poza.
shared.services.documents
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al înterprinzătorilor individuali.
shared.services.education
Acte de studii, carnet de student, descărcarea actelor de studii în format PDF.
shared.services.children
IDNP, Nume, Prenume, Poza, Înregistrări la domiciliu și/sau reședința temporară, Pașapoarte, Situația medicală.
shared.services.healthcare
Statutul Asigurat/ Neasigurat, Medicul de familie, Instituția medico-sanitară.
shared.services.payments
Plăți achitate și recepționate prin MPay

Conturi de plăți sociale
shared.services.cnas
Statutul de asigurat / neasigurat, An, luna, suma, angajator, Indemnizații: suma, perioada și tipul, Bilete de tratament.
shared.services.financials
Datorii la bugetul de stat, Venituri (suma, tipul venitului, agentul economic).
shared.services.enforcementDossiers
Numărul dosarului, Data intentării, Emitentul dosarului, Executorul judecătoresc, Starea procesuală.
shared.services.pledges
Numărul și data înregistrării gajului, Creditorul și Debitorul, Bunurile gajate, Obligațiuni.
shared.services.realEstate
Codul cadastral, Denumirea bunului, Adresa obiectului cadastral, Proprietarii și cota parte.
shared.services.vehicles
IDNV, Numărul de înmatriculare, Marca, Modelul, Proprietarul, Anul fabricației, Codul VIN, Asigurarea RCA, Raportul tehnic.
shared.services.business
Companii administrate și fondate, Sucursale, Restanțe față de bugetul de stat
shared.services.violations
Puncte de penalizare active, Istoricul proceselor verbale, Amenzi.
shared.services.personalDataAccess
Entitatea, Data accesării, Temeiul accesării
shared.services.powers
Tip imputernicire, Cod imputernicire, Reprezentat, Reprezentant, Prestator de servicii, Valabilitate
shared.services.borderCrossings
Data și punctul de traversare, Date pașaport, Informații vehicul etc.