TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI GUVERNAMENTAL AL CETĂȚEANULUI
din posesia Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”
 1. Introducere
  1. Acești Termeni și condiții (în continuare – T&C) se aplică tuturor utilizatorilor Portalului guvernamental al cetățeanului (în continuare – MCabinet).
  2. MCabinet este proprietate a Republicii Moldova, posesor și deținător al acestuia este Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – AGE)”.
  3. MCabinet a fost instituit și operează în baza Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului aprobată Hotărîrii Guvernului nr. 413/2020.
  4. Acești T&C sunt traduse din limba română în versiunile altor limbi străine. Aceste traduceri sunt neoficiale și sunt furnizate doar ca traduceri de conveniență, astfel încât în eventualitatea unor discrepanțe între versiunea în limba română și traducerile străine prevalează versiunea în limba română.
 2. Cadrul normativ aplicabil
  1. Acești T&C au fost elaborați în conformitate cu prevederile cadrului normativ al Republicii Moldova.
  2. Orice dispute referitoare la acești T&C sau de utilizare a MCabinetului (de tip contractual sau non-contractual) sunt supuse jurisdicției instanțelor de judecată ale Republicii Moldova.
 3. Acceptarea T&C
  1. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze MCabinet doar în scopurile permise de cadrul normativ.
  2. Unele date oferite în cadrul MCabinet-ului pot avea proprii T&C care se pot aplica – citiți cu atenție acești T&C înainte de a utiliza aceste servicii.
  3. Utilizatorul va utiliza MCabinet de o manieră care să nu atenteze, restrângă sau să restricționeze drepturile altor utilizatori.
 4. Accesarea MCabinet
  1. MCabinet are partea publică și privată care poate fi accesată doar cu autentificare.
  2. În cazul autentificării pe MCabinet, utilizatorul este responsabil pentru păstrarea oricăror informații de autentificare asociate. Prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care apar în contul său.
  3. Conturile de utilizator nu sunt transferabile unei alte persoane.
  4. Utilizatorului nu îi este recomandată transmiterea informațiilor de autentificare oricărei terțe persoane. Orice astfel de transmitere este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care își asumă toate consecințele asociate.
  5. Pentru accesarea MCabinet, se recomandă utilizarea ultimelor trei versiuni ale celor mai populare navigatoare internet (Chrome, Edge, Safari, Firefox). MCabinetul poate fi accesat atât pe dispozitivele desktop, cât și dispozitivele mobile (cu sisteme de operare IoS, Android, Windows).
 5. Conținutul MCabinet
  1. MCabinet poate stoca conținut care nu a fost creat de AGE și pe care nu îl deține. Acest conținut este responsabilitatea instituției care îl face disponibil. AGE nu își asumă responsabilitatea pentru conduita terților, inclusiv a persoanelor cu care utilizatorul comunică utilizând datele din MCabinet.
  2. Serviciile asociate MCabinet pot să ofere posibilitatea de a încărca, posta sau transmite conținut. În acest caz, utilizatorul este responsabil de conținutul pe care l-a încărcat sau transmis prin intermediul MCabinet. Prin accesarea sau utilizarea serviciilor asociate MCabinet, utilizatorul consimte și este de acord că ar putea fi expus unui conținut ofensator, indecent sau neplăcut.
 6. Utilizarea serviciilor asociate MCabinet
  1. Utilizatorul confirmă că îi este permisă utilizarea serviciilor asociate MCabinet în conformitate cu cadrul normativ.
  2. Dacă utilizatorul accesează serviciile asociate MCabinet din numele unei persoane fizice sau juridice, acesta confirmă că are autoritatea legală de a accepta acești T&C din numele acelei persoane, astfel încât persoana fizică sau juridică respectivă acceptă acești T&C.
  3. Utilizatorul va urma orice ghid sau politică asociată cu serviciile asociate MCabinet.
  4. Utilizatorul nu va utiliza serviciile asociate MCabinet în mod abuziv și nu va interfera cu serviciile sau va încerca accesarea lor prin intermediul unei alte metode decât prin interfața și instrucțiunile puse la dispoziție de către AGE.
  5. Dacă nu este prevăzut altfel, utilizatorul nu va accesa sau reutiliza serviciile asociate MCabinet sau orice date din MCabinet în scopuri comerciale.
 7. Conduita utilizatorului
  1. Utilizatorul este de acord să nu interfațeze cu serverele sau rețelele ce au legătură cu serviciile asociate MCabinet și să nu încalce nicio procedură, politică sau regulament ce au legătură cu MCabinet, inclusiv să nu:
   • pretindă că este altă persoană în timp ce folosește MCabinet;
   • obțină sau încerce să obțină acces neautorizat la serviciile, serverele, rețeaua sau datele MCabinet;
   • folosească MCabinet în scopuri ilegale sau prin încălcarea cadrul normativ;
   • facă disponibil orice conținut pentru care nu are permisiunea respectivă sau care afectează orice marcă, secret comercial, drept de autor sau alt tip de proprietate intelectuală a oricărei persoane;
   • încarce, posteze, trimită e-mail sau orice alt material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea MCabinet sau a oricărui alt software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat MCabinet;
   • utilizeze serviciile asociate MCabinet în scopul obținerii unor avantaje financiare sau similare celor financiare, decât dacă are acordul AGE în acest sens.
 8. Notificări
  1. AGE ar putea să transmită notificări, inclusiv anunțuri de serviciu sau notificări privind modificarea T&C, prin intermediul e-mailului, postărilor pe interfața de acces a utilizatorilor la MCabinet sau alte metode rezonabile actuale sau care ar putea fi dezvoltate în viitor. Utilizatorul consimte recepționarea unor astfel de notificări.
 9. Costurile utilizării MCabinetului
  1. În prezent, dacă nu este specificat altfel în T&C adiționali ai serviciilor asociate MCabinet, accesul la interfața MCabinet și funcționalitățile acestuia este gratuit.
  2. În cazul utilizării serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) pentru achitarea unor servicii, se aplică T&C serviciului MPay, care pot fi citiți la adresa https://mpay.gov.md/Info/TermsAndConditions.
 10. Disponibilitatea MCabinet
  1. MCabinet este disponibil 7 zile pe săptămână, cu program continuu. Perioada garantată pentru nivelul agreat de disponibilitate a serviciilor este de 24 ore pe zi. Timpul acesta nu include perioada alocată lucrărilor de mentenanță care vor fi efectuate de regulă în afara orelor de muncă cu excepția cazurilor de urgență sau imprevizibile.
  2. Dacă MCabinet este indisponibil, rugăm să contactați Serviciul suport clienți.
 11. Renunțarea la răspundere și limitarea răspunderii
  1. Prin utilizarea MCabinet, utilizatorul înțelege și este de acord că toate resursele pe care le furnizează AGE sunt „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”. Aceasta înseamnă că AGE nu garantează că:
   • utilizarea resurselor MCabinet va satisface toate nevoile sau cerințele utilizatorului;
   • utilizarea serviciilor asociate MCabinet va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori.
  2. AGE nu poartă răspundere pentru daune, pierderi, costuri (inclusiv costuri juridice), cheltuieli indirecte pierderi sau daune de orice fel care pot fi suferite sau suportate de plătitor de la utilizarea MCabinet.
 12. Modificarea și încetarea MCabinet
  1. AGE constant inovează, schimbă și îmbunătățește MCabinet. Astfel, este posibilă, fără notificarea utilizatorului, adăugarea sau eliminarea unor funcționalități sau caracteristici, suspendarea ori stoparea permanentă a MCabinet.
  2. Utilizatorul poate oricând să stopeze utilizarea MCabinet.
  3. AGE poate temporar să suspende sau să anuleze accesul la MCabinet, fără notificare, inclusiv, dar nu doar, în cazul violării T&C sau a inactivității contului.
 13. Modificările T&C
  1. AGE își rezervă dreptul de a modifica T&C, iar versiunea actualizată va fi publicată pe interfața de acces a utilizatorilor MCabinet (mcabinet.gov.md). Este responsabilitatea utilizatorului de a citi T&C înainte de a utiliza MCabinet.
 14. Corelarea (linking) cu MCabinet
  1. AGE salută și sprijină corelarea altor site-uri web cu MCabinet.
  2. Trebuie să contactezi AGE pentru permisiune dacă:
   • taxezi utilizatorii tăi de website pentru a da click pe linkul către MCabinet;
   • declari că website-ul tău este asociat sau sprijinit (aprobat) de MCabinet sau de către AGE.
 15. Suport și asistență
  1. Pentru asistență, sugestii sau depunerea unui petiții, vă rugăm să contactați Serviciul suport clienți prin următoarele canale:
  2. În cazul solicitărilor expediate pe email, echipa de suport MCabinet va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. În cazul în care nu primiți un răspuns în acest termen, cel mai probabil operatorii noștri sunt supraîncărcați, și ca urmare vă rugăm să reveniți cu un mesaj repetat dacă chestiunea Dvs. nu suferă amânare iar echipa noastră va reprioritiza cererea Dvs.
 16. Feedback
  1. Utilizatorul consimte că orice recomandare, idee, propunere, sugestie sau feedback (denumite generic „Feedback”) transmis către AGE cu referire la MCabinet, servicii, website-uri, aplicații sau tehnologii poate fi utilizată de către AGE fără notificare, obligație, restricție, compensare sau rambursare către utilizator și acesta renunță la orice drept care există sau ar putea să existe în viitor în orice feedback.
 17. Confidențialitatea datelor cu caracter personal
  1. Angajamentul AGE este de a pune utilizatorul în prim-plan. În acest sens, AGE depune toată străduința pentru a asigura transparența în privința modului în care colectează și utilizează informațiile cu caracter personal, precum și privind păstrarea acestor informații.
  2. Informația cu caracter personal este confidențială și nu este transmisă altor terți, inclusiv nici în scopuri de marketing sau de generare de venituri din utilizarea de date personale, decât dacă deținătorul acestor date își dă consimțământul în acest sens sau la solicitarea, conform cadrul normativ, din partea organelor de drept.
  3. AGE garantează respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal prevăzut de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, luând toate măsurile pentru a proteja aceste date contra accesului neautorizat, utilizarea sau divulgarea lor.
 18. Drepturile de proprietate intelectuală
  1. Conținutul și materialele disponibile în MCabinet, definite ca text, imagini, grafică se oferă ca și conținut sub licența CCBY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) dacă nu sunt expres marcate ca informație protejată de drepturile de autor.
  2. Numele de site, codul sursă, marca și logo-urile sunt proprietatea intelectuală a AGE și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile. Orice utilizare inadecvată, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea acestora este restricționată dacă nu este autorizată în mod expres de AGE, cu excepția cazului în care este utilizat de către jurnaliști și în scopuri de promovare a MCabinet sau în scopuri academice.
  3. AGE respectă dreptul la proprietate intelectuală a celorlalți și așteaptă ca utilizatorii să aibă o conduită asemănătoare. Dacă considerați că dreptul dvs. la proprietate intelectuală a fost încălcat, vă rugăm să contactați Serviciul suport clienți și să transmiteți o notificare cu următoarele informații:
   • informații privind materialul pentru care considerați că a fost încălcat dreptul la proprietate intelectuală. Dacă acest material există online, transmiteți un URL, sau oferiți detalii pertinente pentru a fi identificat;
   • informația de contact, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail la care vă putem contacta;
   • o confirmare din partea dvs. că informația transmisă este veridică și că în conformitate cu cadrul normativ, sunteți deținătorul drepturilor sau autorizat să reprezentați interesele deținătorului drepturilor respective;
   • semnătura dvs. electronică sau fizică.
 19. Datele Prestatorului
  Prestator
  Instituția Publică ”Agenția de Guvernare Electronică”
  IDNO: 1010600034203
  Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012.