Blocuri de date
Acte deținute
Tipul documentului, Seria, Numărul, Data eliberării, Locul eliberării, Statutul documentului, Data expirării, Poza.
Actualizat
Solicitările mele
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al înterprinzătorilor individuali.
Educație
Acte de studii, carnet de student, descărcarea actelor de studii în format PDF.
Copii
IDNP, Nume, Prenume, Poza, Înregistrări la domiciliu și/sau reședința temporară, Pașapoarte, Situația medicală.
Sănătate
Statutul Asigurat/ Neasigurat, Medicul de familie, Instituția medico-sanitară.
Plăți MPay
Plăți achitate și recepționate prin MPay

Conturi de plăți sociale
Asigurări sociale, CNAS
Statutul de asigurat / neasigurat, An, luna, suma, angajator, Indemnizații: suma, perioada și tipul, Bilete de tratament.
Situație fiscală
Datorii la bugetul de stat, Venituri (suma, tipul venitului, agentul economic).
Dosare de executare
Numărul dosarului, Data intentării, Emitentul dosarului, Executorul judecătoresc, Starea procesuală.
Gajuri
Numărul și data înregistrării gajului, Creditorul și Debitorul, Bunurile gajate, Obligațiuni.
Bunuri imobile
Codul cadastral, Denumirea bunului, Adresa obiectului cadastral, Proprietarii și cota parte.
Vehicule în posesie
IDNV, Numărul de înmatriculare, Marca, Modelul, Proprietarul, Anul fabricației, Codul VIN, Asigurarea RCA, Raportul tehnic.
Afaceri
Companii administrate și fondate, Sucursale, Restanțe față de bugetul de stat
Contravenții
Puncte de penalizare active, Istoricul proceselor verbale, Amenzi.
Istoricul accesării datelor personale
Entitatea, Data accesării, Temeiul accesării
Împuterniciri de reprezentare
Tip imputernicire, Cod imputernicire, Reprezentat, Reprezentant, Prestator de servicii, Valabilitate
Traversări de frontieră
Data și punctul de traversare, Date pașaport, Informații vehicul etc.
Parteneri
Casa Națională de Asigurări Sociale
Compania Națională de Asigurări în Medicină
Agenția serviciilor publice
Serviciul Fiscal de Stat
Comisia Electorală Centrală
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Cum mă autentific
Folosind unul dintre mecanismele de autentificare, aveți posibilitatea să accesați mai multe servicii electronice într-un mod sigur, fără a avea necesitatea de a vă înregistra în prealabil la prestatorii acestora.